Εφαρμογές της δενδροχρονολογίας στην υδρολογία και στην κλιματολογία

Μ. Σπεθογιάννη, Εφαρμογές της δενδροχρονολογίας στην υδρολογία και στην κλιματολογία, Διπλωματική εργασία, 88 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1996.

[doc_id=439]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (11959 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Broken line smoothing: A simple method for interpolating and smoothing data series, Environmental Modelling and Software, 15 (2), 139–149, 2000.