Ανάπτυξη λογισμικού για την πολυμεταβλητή στοχαστική προσομοίωση υδρολογικών χρονοσειρών με χρήση επιμεριστικών μεθόδων

Α. Μανέτας, Ανάπτυξη λογισμικού για την πολυμεταβλητή στοχαστική προσομοίωση υδρολογικών χρονοσειρών με χρήση επιμεριστικών μεθόδων, Διπλωματική εργασία, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1994.

[doc_id=453]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1990 KB)

Σημείωση:

Εκτυπωμένο αντίγραφο υπάρχει στη βιβλιοθήκη του τομέα.