Εκτίμηση της ποσότητας των αιωρούμενων φερτών υλικών από τοπογραφικές, υδρομετεωρολογικές και γεωλογικές παραμέτρους

Κ. Ταρλά, Εκτίμηση της ποσότητας των αιωρούμενων φερτών υλικών από τοπογραφικές, υδρομετεωρολογικές και γεωλογικές παραμέτρους, Διπλωματική εργασία, 214 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1984.

[doc_id=463]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (13989 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Δ. Κουτσογιάννης, και Κ. Ταρλά, Εκτιμήσεις στερεοαπορροής στην Ελλάδα, Τεχνικά Χρονικά, A-7 (3), 127–154, 1987.