Η διαχείριση της ζήτησης νερού και η περίπτωση της υδροδότησης της Αθήνας

D. Xenos, I. Passios, S. Georgiades, E. Parlis, and D. Koutsoyiannis, Water demand management and the Athens water supply, Proceedings of the 7th BNAWQ Scientific and Practical Conference "Water Quality Technologies and Management in Bulgaria", Sofia, 44–50, doi:10.13140/RG.2.1.3660.0561, Bulgarian National Association on Water Quality, 2002.

[Η διαχείριση της ζήτησης νερού και η περίπτωση της υδροδότησης της Αθήνας]

[doc_id=501]

[Αγγλικά]

Η διαχείριση της ζήτησης νερού έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης του αστικού νερού. Για την υλοποίηση αποδοτικής διαχείρισης της ζήτησης νερού επιστρατεύονται τεχνολογικά, οικονομικά, θεσμικά και επικοινωνιακά μέσα. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται οι δυνατότητες για την εφαρμογή διαχείρισης της ζήτησης νερού στην Αθήνα.

PDF Πλήρες κείμενο (1098 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3660.0561

Σημείωση:

Η εργασία αναδημοσιεύτηκε στον τόμο "ΕΥΔΑΠ - Επιστημονικές Παρεμβάσεις", ΕΥΔΑΠ, Αθήνα, 2003.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, and D. Xenos, Minimizing water cost in the water resource management of Athens, Urban Water Journal, 1 (1), 3–15, doi:10.1080/15730620410001732099, 2004.
2. E. Rozos, and C. Makropoulos, Assessing the combined benefits of water recycling technologies by modelling the total urban water cycle, Urban Water Journal, 9 (1), doi:10.1080/1573062X.2011.630096, Φεβρουάριος 2012.
3. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, S. Sigourou, N. D. Lagaros, and D. Koutsoyiannis, The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures, Sustainability, 11 (9), 2657, doi:10.3390/su11092657, 2019.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Tzamtzis, A.D. and M. Paralika, Leakage detection repair management and optimization of water supply network..., Pumps, Electromechanical Devices and Systems Applied to Urban Water Management, ed. by E. Cabrera, 415-422, Taylor & Francis, 2003.
2. #Collins, R., P. Kristensen and N. Thyssen, Water Resources Across Europe—Confronting Water Scarcity and Drought, ISSN 1725-9177, 56 pp., European Environment Agency (EEA), Copenhagen, 2009.
3. Gikas, P., and A.N.Angelakis, Water resources management in Crete and in the Aegean Islands, with emphasis on the utilization of non-conventional water sources, Desalination, 248 (1-3), 1049-1064, 2009.
4. Kampragou, E., D. F. Lekkas, and D. Assimacopoulos, Water demand management: implementation principles and indicative case studies, Water and Environment Journal, 25 (4), 466-476, 2011.
5. Rozos, E., and C. Makropoulos, Assessing the combined benefits of water recycling technologies by modelling the total urban water cycle, Urban Water Journal, 2011.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων