Τεχνολογία και διαχείριση αστικού νερού στην αρχαία Ελλάδα

A. N. Angelakis, and D. Koutsoyiannis, Urban water engineering and management in ancient Greece, The Encyclopedia of Water Science, edited by B. A. Stewart and T. Howell, 999–1007, doi:10.13140/RG.2.1.2644.2487, Dekker, New York, 2003.

[Τεχνολογία και διαχείριση αστικού νερού στην αρχαία Ελλάδα]

[doc_id=539]

[Αγγλικά]

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός έχει μελετηθεί κυρίως ως προς τα πνευματικά και καλλιτεχνικά δημιουργήματά του, όπως την ποίηση, τη φιλοσοφία, την επιστήμη, την πολιτική, τη γλυπτική. Αντίθετα, τα περισσότερα τεχνολογικά επιτεύγματά του είναι ακόμη σχετικά άγνωστα. Ωστόσο, νεότερη έρευνα αποκαλύπτει ότι οι αρχαίοι έλληνες έθεσαν τα θεμέλια πολλών σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα σχετικά με τους υδατικούς πόρους. Οι προηγμένες προσεγγίσεις τους περιλαμβάνουν διάφορες πτυχές των υδατικών πόρων, ιδίως στην αστική χρήση τους, όπως την εκμετάλλευση των υπόγειων νερών, τη μεταφορά νερού ακόμη και από μεγάλες αποστάσεις, τις αστικές υδρεύσεις, τα συστήματα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, την προστασία από τις πλημμύρες, την κατασκευή και χρήση κρηνών, λουτρών και άλλων υγειονομικών εγκαταστάσεων, ακόμη και εγκαταστάσεων αναψυχής σχετικών με το νερό. Το αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου δεν είναι η εξαντλητική παρουσίαση όλων των σημερινών γνώσεων για τα υδραυλικά έργα και τις τεχνολογίες νερού στην αρχαία Ελλάδα, αλλά η συζήτηση μερικών χαρακτηριστικών παραδειγμάτων τεχνολογιών αστικού νερού που χρονολογικά εκτείνονται από τη Μινωική μέχρι την Κλασική περίοδο.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a792058867~db=all

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Αναδημοσιεύτηκε στην Encyclopedia of Water Science, Second Edition, edited by S. W. Trimble, 31-38, 2007. Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. N. Angelakis, D. Koutsoyiannis, and G. Tchobanoglous, Urban wastewater and stormwater technologies in ancient Greece, Water Research, 39 (1), 210–220, doi:10.1016/j.watres.2004.08.033, 2005.
2. D. Koutsoyiannis, N. Zarkadoulas, A. N. Angelakis, and G. Tchobanoglous, Urban water management in Ancient Greece: Legacies and lessons, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 134 (1), 45–54, doi:10.1061/(ASCE)0733-9496(2008)134:1(45), 2008.
3. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, N. Zarkadoulas, and Y. Markonis, Floods in Greece, Changes of Flood Risk in Europe, edited by Z. W. Kundzewicz, Chapter 12, 238–256, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2012.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Gorokhovich, Y., Abandonment of Minoan palaces on Crete in relation to the earthquake induced changes in groundwater supply, Journal of Archaeological Science, 32(2), 217-222, 2005 (doi:10.1016/j.jas.2004.09.002).
2. Kalavrouziotis, I.K., M.S. Sakellariou-Makrantonaki, et al., Systematic reuse potential of wastewater effluents for soils and agriculture obtained from the biological treatment plant of Agrinion..., Fresenius Environ. Bull., 14(3), 204-211, 2005.
3. Hoys, A.M.V., The importance of water in the ancient civilizations: Greece, Tecnologia del Agua, 26(276), 92-106, 2006.
4. #Angelakis, A.N., Y.M. Savvakis, and G. Charalampakis, Minoan aqueducts: A pioneering technology, Proc. 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, 423-429, 2006.
5. #Antoniou, G., R. Xarchakou and A.N. Angelakis, Water cistern systems in Greece from Minoan to Hellenistic period, Proc. 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, 457-462, 2006.
6. #Diamanti, M., and I.K. Kalavrouziotis, Water resources of Aitolia and Akarnania, Greece, and their contribution ..., Proc. 1st IWA Intern. Symp. on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, 551-559, 2006.
7. #Gorokhovich, Y.,and G. Fleeger, Pymatuning earthquake in Pennsylvania and Late Minoan Crisis on Crete, Greece, Proc. 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, 645-652, 2006.
8. #Sklivaniotis, M., and A.N. Angelakis, Water for human consumption through the history, Proc. 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, 659-666, 2006.
9. #Dialynas, E., A. Lyrintzis and A.N. Angelakis, Historical development of water supply in Iraklio city, Greece, Proc. 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, 671-676, 2006.
10. #Barghouth, J.M., and R.M. Al-Saed, Archaeology and landscape settings of the ancient water supply systems in Jerusalem, Proc. 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, 709-719, 2006.
11. Angelakis, A.N., Y.M. Savvakis and G. Charalampakis, Aqueducts during the Minoan Era, Water Science and Technology: Water Supply, 7(1), 95-101, 2007.
12. Gorokhovich, Y., and G. Fleeger, Pymatuning earthquake in Pennsylvania and Late Minoan Crisis on Crete, Water Science and Technology: Water Supply, 7(1), 245-251, 2007.
13. #Mays, L.W., Ancient urban water supply systems in arid and semi-arid regions, International Symposium on New Directions in Urban Water Management, 12-14 Sep. 2007, UNESCO Paris, 2007.
14. Angelakis, A.N., and B. Durham, Water recycling and reuse in EUREAU countries: Trends and challenges, Desalination, 218(1-3), 3-12, 2008.
15. Viollet, P.-L., Water engineering in the Palace of Knossos (Minoan Crete, IInd millennium BC), Journal of Hydraulic Research, 46 (4 SUPPL. 4), 58-59, 2008.
16. #Stanko, S., Reuse of waste waters in Slovakia, Water supply sustainability, Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, ed. by P. Hlavinek, C. Popovska, J. Marsalek, I. Mahrikova and T. Kukharchyk, 233-240, Springer, 2009.
17. Barghouth, J. M. and R. M. Y. Al-Sa`ed Sustainability of Ancient Water Supply Facilities in Jerusalem, Sustainability, 1, 1106-1119, 2009.
18. Gikas, P., and A.N.Angelakis, Water resources management in Crete and in the Aegean Islands, with emphasis on the utilization of non-conventional water sources, Desalination, 248 (1-3), 1049-1064, 2009.
19. Angelakis, A. N., and D. S. Spyridakis, A brief history of water supply and wastewater management in ancient Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 10 (4), 618-628, 2010.
20. #Chalkiadakis, E. G., The water supply to Heraklion, Crete, Greece from the Ottoman period (1669) to the present; the modern aqueduct and the ancient springs, Proceedings 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul-Turkey, 459-466, 2012.
21. #Angelakis, A. N., E. G. Dialynas and V. Despotakis, Historical development of water supply technologies in Crete, Greece through centuries, Proceedings 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul-Turkey, 218-224, 2012.
22. #Fotiadou, I. S., K. M. Keramitsoglou, M. Koutsoumanis and K. P. Tsagarakis, PLOTINOPOLIS: A unique complex of well and chamber, Proceedings 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 105-110, 2012.
23. #Parise, M., Underground aqueducts: A first preliminary bibliography around the world, Proceedings 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 65-72, 2012.
24. Siart, C., M. Ghilardi, M. Forbriger and K. Theodorakopoulou, Terrestrial laser scanning and electrical resistivity tomography as combined tools for the geoarchaeological study of the Kritsa-Latô dolines (Mirambello, Crete, Greece), Geomorphologie: Relief, Processus, Environnement, (1), 59-74, 2012.
25. #Mays, L. W., M. Sklivaniotis and A. N. Angelakis, Water for human consumption through history, Ch. 2 in Evolution of Water Supply Through the Millennia (A. N. Angelakis, L. W. Mays, D. Koutsoyiannis and N. Mamassis, eds.), 19-42, IWA Publishing, London, 2012.
26. #Angelakis, A. N., E. G. Dialynas and V. Despotakis, Evolution of water supply technologies through the centuries in Crete, Greece, Ch. 9 in Evolution of Water Supply Through the Millennia (A. N. Angelakis, L. W. Mays, D. Koutsoyiannis and N. Mamassis, eds.), 227-258, IWA Publishing, London, 2012.
27. #De Feo, G., P. Laureano, L. W. Mays and A. N. Angelakis, Water supply management technologies in the Ancient Greek and Roman civilizations, Ch. 14 in Evolution of Water Supply Through the Millennia (A. N. Angelakis, L. W. Mays, D. Koutsoyiannis and N. Mamassis, eds.), 351-382, IWA Publishing, London, 2012.
28. #Strataridaki, A. I., E. G. Chalkiadakis and N. M. Gigourtakis, The historical development of water supply to Iraklion, Crete, Greece from antiquity to the present, Ch. 18 in Evolution of Water Supply Through the Millennia (A. N. Angelakis, L. W. Mays, D. Koutsoyiannis and N. Mamassis, eds.), 467-495, IWA Publishing, London, 2012.
29. #Αγγελάκης, Α. N., Ύδρευση και αποχέτευση στη μινωική Κρήτη: μαθήματα και παρακαταθήκες, Πρακτικά 2ου Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη" (Επιμ.: Π. Χ. Γιαννόπουλος και Α. Α. Δήμας) , 509-518, Πάτρα, 2012.
30. Angelakis, A.N., and S.V. Spyridakis, Major urban water and wastewater systems in Minoan Crete, Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (3), 564-573, 2013.
31. #Angelakis, A. Ν., Evolution of Fountains through the Centuries in Crete, Hellas, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture (ed. by I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis), Patras, Greece, 591-604, International Water Association & Hellenic Open University, 2014.
32. #De Feo, G., G. P. Antoniou, L. W. Mays, W. Dragoni, H. F. Fardin, F. El-Gohary, P. Laureano, E. I. Kanetaki , X. Y. Zheng and A. N. Angelakis, Historical development of wastewater management, , Handbook of Engineering Hydrology - Environmental Hydrology and Water Management (ed. by S. Eslamian), Taylor & Francis, Boca Raton, FL, USA, 163-217, 2014.
33. Antoniou, G., N. Kathijotes, D. S. Spyridakis and A. N. Angelakis, Historical development of technologies for water resources management and rainwater harvesting in the Hellenic civilizations, International Journal of Water Resources Development, 30 (4), 680-693, 2014.
34. #Angelakis, A. N., E. Kavoulaki and E. G. Dialynas, Sanitation and wastewater technologies in Minoan Era, Evolution of Sanitation and Wastewater Technologies through the Centuries, ed. by A.N. Angelakis and J.B. Rose, IWA Publishing, London, 2014.
35. #Antoniou, G. P., G. Lyberatos, E. I. Kanetaki, A. Kaiafa, K. Voudouris and A. N. Angelakis, History of urban wastewater and stormwater sanitation technologies in Hellas, Evolution of Sanitation and Wastewater Technologies through the Centuries, ed. by A.N. Angelakis and J.B. Rose, 99-146, IWA Publishing, London, 2014.
36. #Mitchell, P.D., Sanitation, Latrines and Intestinal Parasites in Past Populations, Ashgate Publishing, 1-278, 2015.

Κατηγορίες: Αρχαία επιστήμη και τεχνολογία