Πολυμεταβλητός επιμερισμός βροχόπτωσης σε λεπτή χρονική κλίμακα

P. Fytilas, Multivariate rainfall disaggregation at a fine time scale, Diploma thesis, 180 pages, Università di Roma "La Sapienza", Roma, 2002.

[Πολυμεταβλητός επιμερισμός βροχόπτωσης σε λεπτή χρονική κλίμακα]

[doc_id=560]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2246 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, and H. S. Wheater, Multivariate rainfall disaggregation at a fine timescale, Water Resources Research, 39 (7), 1173, doi:10.1029/2002WR001600, 2003.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Segond, M.-L., C. Onof and H.S. Wheater, Spatial-temporal disaggregation of daily rainfall from a generalized linear model, Journal of Hydrology, 331(3-4), 674-689, 2006.
2. Debele, B., R. Srinivasan and J. Yves Parlange, Accuracy evaluation of weather data generation and disaggregation methods at finer timescales, Advances in Water Resources, 30(5), 1286-1300, 2007.
3. Safeeq, M., and A. Fares, Accuracy evaluation of ClimGen weather generator and daily to hourly disaggregation methods in tropical conditions, Theoretical and Applied Climatology, DOI: 10.1007/s00704-011-0438-4, 2011.
4. #Astutik, S., N. Iriawan and S. Suhartono, Hybrid state-space model and adjusting procedure based on Bayesian approaches for spatio-temporal rainfall disaggregation, ICSSBE 2012 - Proceedings, 2012 International Conference on Statistics in Science, Business and Engineering: "Empowering Decision Making with Statistical Sciences", art. no. 6396520, 24-27, 2012.
5. Astutik, S., N. Iriawan, G. Nair and S. Suhartono, Bayesian state space modeling for spatio-temporal rainfall disaggregation, International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 37 (7), 26-37, 2013.