Εφαρμογή του μοντέλου BEMER στις λεκάνες των ποταμών Λούρου και Αράχθου

Κ. Μπεζές, Εφαρμογή του μοντέλου BEMER στις λεκάνες των ποταμών Λούρου και Αράχθου, Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1991.

[doc_id=603]

[Ελληνικά]

Σχετικό έργο: Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου