Καμπύλες στάθμης-παροχής και εξαγωγή παροχών

Γ. Τσακαλίας, και Δ. Κουτσογιάννης, Καμπύλες στάθμης-παροχής και εξαγωγή παροχών, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 19, 125 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.

[doc_id=62]

[Ελληνικά]

Με βάση τις ταυτόχρονες μετρήσεις στάθμης και παροχής κατασκευάστηκαν οι καμπύλες στάθμης-παροχής σε εννέα θέσεις υδρομετρικών σταθμών της Στερεάς Ελλάδας. Η κατασκευή των καμπυλών έγινε με τη χρήση του αλγορίθμου PINAX, ο οποίος αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ. Από την όλη διερεύνηση προέκυψαν διάφορες παρατηρήσεις ως προς την αξιοπιστία των μετρήσεων. Σε παράρτημα δίνονται οι καμπύλες που κατασκευάστηκαν.

PDF Πλήρες κείμενο (8973 KB)

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Broken line smoothing: A simple method for interpolating and smoothing data series, Environmental Modelling and Software, 15 (2), 139–149, 2000.