Το μοντέλο ομοιοθεσίας υετογραφήματος καταιγίδας σε σχέση με τυπικά στοχαστικά μοντέλα επεισοδίων βροχής

D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The scaling model of storm hyetograph versus typical stochastic rainfall event models, 24th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 1, The Hague, 769, doi:10.13140/RG.2.1.1192.2165, European Geophysical Society, 1999.

[Το μοντέλο ομοιοθεσίας υετογραφήματος καταιγίδας σε σχέση με τυπικά στοχαστικά μοντέλα επεισοδίων βροχής]

[doc_id=67]

[Αγγλικά]

To μοντέλο ομοιοθεσίας υετογραφήματος καταιγίδας (Koutsoyiannis and Foufoula, A scaling model of storm hyetograph, Water Resources Research, 29(7), 2345-2361, 1993) προσαρμόζεται σε δεδομένα σημειακών βροχοπτώσεων λεπτής χρονικής κλίμακας σε διάφορες περιοχές. Παράλληλα, με βάση τα ίδια σύνολα δεδομένων, εξετάζονται άλλες τυπικές στοχαστικές περιγραφές των επεισοδίων βροχής με διαφορετική στοχαστική δομή. Η σύγκριση δείχνει ότι το μοντέλο ομοιοθεσίας προσαρμόζεται καλά στα διαφορετικά σύνολα δεδομένων που προέρχονται από περιοχές με διαφορετικά κλίματα και αντιστοιχούν σε διαφορετικούς πληθυσμούς καταιγίδων (π.χ. στον πληθυσμό των ισχυρών επεισοδίων βροχής μόνο) και είναι ανώτερο στην αναπαραγωγή των στατιστικών χαρακτηριστικών της βροχής, ακόμη και όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται άμεσα στην προσαρμογή του μοντέλου.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1192.2165

Σχετικές εργασίες:

Κατηγορίες: Μοντέλα βροχής, Ομοιοθεσία, Στοχαστική