Παθολογίες, βελτιώσεις και αισιοδοξία

Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, Pathologies, improvements and optimism, Hydrological Sciences Journal, 51 (2), 357–363, 2006.

[Παθολογίες, βελτιώσεις και αισιοδοξία]

[doc_id=702]

[Αγγλικά]

Συζητούνται τα παθολογικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας αξιολόγησης άρθρων σε περιοδικά στη βάση πρόσφατων ηχηρών παραδειγμάτων αποτυχίας του συστήματος. Αναλύονται οι δυνατότητες βελτιώσεων στη βάση της μεγαλύτερης διαφάνειας και των επιλογών που προσφέρει το Διαδίκτυο, και υποστηρίζεται ότι οι δυνατότητες αυτές επιτρέπουν αισιοδοξία για τη μελλοντική εξέλιξη της διαδικασίας, η οποία συναρτάται αμφίδρομα με βελτιώσεις στα ακαδημαϊκά ήθη.

PDF Πλήρες κείμενο (169 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1623/hysj.51.2.357

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, Editorial - The peer-review system: prospects and challenges, Hydrological Sciences Journal, 50 (4), 577–590, 2005.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Editorial - Quantifying the impact of hydrological studies, Hydrological Sciences Journal, 52 (1), 3–17, 2007.
2. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, The choice of language and its relationship to the impact of hydrological studies. Reply to discussions of "Editorial-Quantifying the impact of hydrological studies", Hydrological Sciences Journal, 53 (2), 495–499, 2008.
3. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Editorial—Recycling paper vs recycling papers, Hydrological Sciences Journal, 54 (1), 3–4, 2009.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Cudennec, C., On width function-based unit hydrographs deduced from separately random self-similar river networks and rainfall variability, Hydrological Sciences Journal, 52(1), 230-237, 2007.
2. Cudennec, C., and P. Hubert, The multi-objective role of HSJ in processing and disseminating hydrological knowledge - Discussion of "Editorial - Quantifying the impact of hydrological studies", Hydrological Sciences Journal, 53(2), 485-487, 2008.

Κατηγορίες: Σύστημα ισότιμης αξιολόγησης