Η επιλογή γλώσσας και η σχέση της με την απήχηση των υδρολογικών μελετών

D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, The choice of language and its relationship to the impact of hydrological studies. Reply to discussions of "Editorial-Quantifying the impact of hydrological studies", Hydrological Sciences Journal, 53 (2), 495–499, 2008.

[Η επιλογή γλώσσας και η σχέση της με την απήχηση των υδρολογικών μελετών]

[doc_id=856]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (150 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1623/hysj.53.2.495

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, Editorial - The peer-review system: prospects and challenges, Hydrological Sciences Journal, 50 (4), 577–590, 2005.
2. Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, Pathologies, improvements and optimism, Hydrological Sciences Journal, 51 (2), 357–363, 2006.
3. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Editorial - Quantifying the impact of hydrological studies, Hydrological Sciences Journal, 52 (1), 3–17, 2007.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Hughes, D. A., K. V. Heal and C. Leduc, Improving the visibility of hydrological sciences from developing countries, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.938653, 2014.

Κατηγορίες: Σύστημα ισότιμης αξιολόγησης