Εκτροπές και παρεκτροπές

Δ. Κουτσογιάννης, Εκτροπές και παρεκτροπές, Εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής", A55, Αθήνα, 30 August 2006.

[doc_id=726]

[Ελληνικά]

Υποστηρίζεται ότι ενώ έχουν τονιστεί υπέρμετρα οι αρνητικές επιπτώσεις των έργων εκτροπής Αχελώου, έχουν αποσιωπηθεί συστηματικά τα οφέλη και έχει γίνει άδικη κριτική, δεδομένου ότι η κλιματολογία της χώρας δημιουργεί προβλήματα που απαιτούν τεχνολογικές λύσεις, που άλλωστε έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. υδροδότηση της Αθήνας) και όλοι αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά τους.

PDF Πλήρες κείμενο: