Γνωμοδοτική τεχνική έκθεση για την πλημμύρα του Δεκεμβρίου 1996 στην περιοχή Κάτω Αχελώου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Γνωμοδοτική τεχνική έκθεση για την πλημμύρα του Δεκεμβρίου 1996 στην περιοχή Κάτω Αχελώου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχοι: Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, 18 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2005.

[doc_id=732]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή. Περιγραφή του συστήματος: Το φυσικό σύστημα, Ανθρώπινες επεμβάσεις. Διαχείριση του συστήματος από τη ΔΕΗ. Ανάλυση του πλημμυρικού επεισοδίου: Σπανιότητα βροχής, Οι πλημμύρες του Δεκεμβρίου 1996, Συνέπειες του πλημμυρικού επεισοδίου. Συμπεράσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (1602 KB)

Σχετικό έργο: Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου