Δομή σφαλμάτων προσομοίωσης και πρόγνωσης του ύψους κύματος σε βαθιά και ενδιάμεσα νερά

Z. Theocharis, C. Memos, and D. Koutsoyiannis, Wave height background errors simulation and forecasting via stochastic methods in deep and intermediate waters, Proceedings of the 30th International Conference on Coastal Engineering, San Diego, 1, 578–589, doi:10.1142/9789812709554_0050, 2006.

[Δομή σφαλμάτων προσομοίωσης και πρόγνωσης του ύψους κύματος σε βαθιά και ενδιάμεσα νερά]

[doc_id=748]

[Αγγλικά]

Η πρόγνωση του ύψους κύματος επιτυγχάνεται σήμερα μέσω αριθμητικών μοντέλων. Στην εργασία χρησιμοποιούνται στοχαστικές τεχνικές και δεδομένα μετρήσεων για τη βελτίωση της πρόγνωσης του ύψους κύματος σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή αυτών των τεχνικών σε τέσσερις θέσεις στο Αιγαίο οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της πρόγνωσης, ενώ το στοχαστικό μοντέλο διατηρεί την ίδια δομή και παρόμοιες παραμέτρους σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, πράγμα που καθιστά τη μέθοδο κατάλληλη για βαθιά και ενδιάμεσα νερά. Η βελτίωση επιτυγχάνεται με τέσσερα μοντέλα παλινδρόμησης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις μετρήσεις του σημαντικού ύψους κύματος σε προηγούμενους χρόνους και τις προγνώσεις του αριθμητικού μοντέλου. Διερευνήθηκε επίσης μεταφορά της μεθόδου σε άλλες περιοχές και η εφαρμογή της στον Ινδικό Ωκεανό έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (361 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1142/9789812709554_0050

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Rusu, L., and C. GuedesSoares, Local data assimilation scheme for wave predictions close to the Portuguese ports, Journal of Operational Oceanography, 7 (2), 45-57, 2014.

Κατηγορίες: Στοχαστική