Οι ενεργειακές διαστάσεις των έργων εκτροπής του Αχελώου

Δ. Κουτσογιάννης, Οι ενεργειακές διαστάσεις των έργων εκτροπής του Αχελώου, Εργοταξιακά Θέματα, 125, 35–37, Αθήνα, Νοέμβριος 2006.

[doc_id=779]

[Ελληνικά]

Η χωρίς προηγούμενο εναντίωση στα έργα εκτροπής Αχελώου, αλλά και οι παλινωδίες στην προώθηση της κατασκευής τους, δείχνουν σε μεγάλο βαθμό ελλιπή κατανόηση των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων των έργων, έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και άκριτη υιοθέτηση στερεοτύπων από το διεθνή χώρο. Το άρθρο έχει σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης των έργων που υποστηρίζεται ότι θα είναι σημαντικές για το μελλοντικό ενεργειακό τοπίο της χώρας.

PDF Πλήρες κείμενο: