Ενέργεια και διαχείριση υδατικών πόρων

Δ. Κουτσογιάννης, Ενέργεια και διαχείριση υδατικών πόρων, Energy Point, 3, Αθήνα, Αύγουστος 2007.

[doc_id=821]

[Ελληνικά]

Η διαχείριση των υδατικών πόρων συναρτάται άμεσα με πολλές πτυχές της διαχείρισης ενέργειας και συγκεκριμένα με την παραγωγή, την αποθήκευση και την κατανάλωση ενέργειας. Εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί την άμεση σχέση της διαχείρισης νερού με την ενέργεια: χωρίς ενεργειακούς περιορισμούς δεν θα υπήρχε πρόβλημα νερού (π.χ. όλα τα υδατικά ελλείμματα θα μπορούσαν να καλυφθούν με αφαλάτωση). Την περίοδο που διανύουμε πραγματοποιούνται σημαντικές ανακατατάξεις στο ενεργειακό τοπίο, οι οποίες αναμφιβόλως θα ενταθούν στις επόμενες δεκαετίες. Αντίστοιχες ανακατατάξεις γίνονται στη διαχείριση των υδατικών πόρων, όπου τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση στην προστασία των υδατικών πόρων με αναφορά στις περιβαλλοντικές και οικολογικές διαστάσεις των υδάτινων σωμάτων, καθώς και στην αρχή της βιωσιμότητας ή αειφορίας, τη σύγχρονη ιδεολογική, πολιτική και οικονομική αρχή που επιζητεί στην ανάπτυξη χωρίς υποθήκευση του μέλλοντος. Στα πλαίσια αυτών των ανακατατάξεων, είναι επιτακτική ανάγκη να ιχθηλατηθεί η νέα βάση στην οποία στο μέλλον θα διαμορφωθούν οι σχέσεις ενέργειας και νερού.

PDF Πλήρες κείμενο: