Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας

Κ. Μαντούδη, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, 10η συνάντηση Ελλήνων χρηστών ArcInfo - ArcView, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2000.

[doc_id=86]

[Ελληνικά]

Αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό σύστημα που καταρτίζει υδρολογικό ισοζύγιο στο γεωγραφικό χώρο μιας λεκάνης απορροής, χρησιμοποιώντας υδρομετεωρολογικά δεδομένα εισόδου και εξάγοντας γεωγραφικά κατανεμημένα επίπεδα πληροφορίας που αφορούν στην απορροή, την εξατμοδιαπνοή και την αποθήκευση νερού στα διάφορα στρώματα του εδάφους. Η ανάπτυξη του μοντέλου βασίστηκε σε αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας. Η εφαρμογή του μοντέλου έγινε στη λεκάνη του Αχελώου ανάντη της θέσης φράγματος Κρεμαστών έκτασης 3424 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία διαμερίστηκε σε τετραγωνικά κύτταρα διάστασης 2 χιλιομέτρων. Οι είσοδοι και οι έξοδοι του μοντέλου είναι επιφάνειες της ίδιας ισοδιάστασης με αυτή των κυττάρων της λεκάνης απορροής. Η βαθμονόμηση και η επαλήθευση του μοντέλου έγινε με τη σύγκριση των υπολογισμένων από το μοντέλο παροχών στη θέση Κρεμαστά με τις διαθέσιμους παρατηρημένους όγκους απορροής στην ίδια θέση.

PDF Πλήρες κείμενο (5035 KB)

Σχετικές εργασίες:

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών