Η κλιματική αλλαγή ως αποδιοπομπαίος τράγος στην επιστήμη, τεχνολογία και διαχείριση του νερού

D. Koutsoyiannis, Climate change as a scapegoat in water science, technology and management, EUREAU Workshop on Climate Changes Impact on Water Resources with Emphasis on Potable Water, Chania, doi:10.13140/RG.2.2.35519.71843, European Association of Water and Wastewater Services, Hellenic Union of Water and Wastewater Enterprises, 2008.

[Η κλιματική αλλαγή ως αποδιοπομπαίος τράγος στην επιστήμη, τεχνολογία και διαχείριση του νερού]

[doc_id=865]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35519.71843

Σημείωση:

Βλέπε παρόραμμα σχετικά με ένα παράθεμα από τον Sir John Houghton στην αγγλική σελίδα.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Kutílek, M., Soils and climate change, Soil and Tillage Research, 117, 1-7, 2011.

Κατηγορίες: Κλίμα και στοχαστική