Πληροφοριακό σύστημα αρχαίων ελληνικών υδραυλικών εργων

Β. Κανελλόπουλος, Πληροφοριακό σύστημα αρχαίων ελληνικών υδραυλικών εργων, Μεταπτυχιακή εργασία, 83 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2007.

[doc_id=869]

[Ελληνικά]

Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός «Πληροφοριακού Συστήματος» γύρω από τα αρχαία ελληνικά υδραυλικά έργα, στο οποίο να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση αλλά και δυνατότητα μελλοντικής ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων του. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται 47 αρχαία υδραυλικά έργα από όλη την Ελλάδα, όπως υδραγωγεία, αποστραγγιστικά έργα, κρήνες, αποχετευτικά συστήματα, φράγματα, κ.ά. Αποτελείται από 3 παραμέτρους, α) μία Βάση Δεδομένων με τα έργα, στην οποία υπάρχουν τα περιγραφικά τους χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το είδος, η εποχή κατασκευής, φωτογραφίες και κείμενο που τα συνοδεύει, β) γραφική απεικόνισή τους σε περιβάλλον ΣΓΠ με το στίγμα κάθε έργου πάνω στο χάρτη της Ελλάδας, ανά κατηγορία έργου και εποχή και γ) μία σελίδα html με συγκεκριμένη διάταξη γραφικών, που παρέχει στον επισκέπτη, μέσω διαδικτύου, πρόσβαση στη ΒΔ.

PDF Πλήρες κείμενο (4076 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.itia.ntua.gr/ahw/works/

Σχετικές εργασίες: