Αξιολόγηση μοντέλων ή αξιολόγηση πρακτικών μοντελοποίησης; - Διαδραστικό σχόλιο για το άρθρο HESS Opinions “Έλεγχοι θραύσης για μια τυποποιημένη αξιολόγηση των υδρολογικών μοντέλων”

A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Evaluating models or evaluating modelling practices? - Interactive comment on HESS Opinions “Crash tests for a standardized evaluation of hydrological models”, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 6, C1404–C1409, 2009.

[Αξιολόγηση μοντέλων ή αξιολόγηση πρακτικών μοντελοποίησης; - Διαδραστικό σχόλιο για το άρθρο HESS Opinions “Έλεγχοι θραύσης για μια τυποποιημένη αξιολόγηση των υδρολογικών μοντέλων”]

[doc_id=915]

[Αγγλικά]

Συζητώνται ορισμένες αδυναμίες του προτεινόμενου πλαισίου αξιολόγησης υδρολογικών μοντέλων, προσεγγίζοντας από τη σκοπία τόσο του επιστήμονα όσο και του μηχανικού. Εξηγείται ότι η βελτίωση ενός μοντέλου είναι μια συνεχής διαδικασία που «ταλαντεύεται» μεταξύ επαγωγής και συλλογισμού, κάτι που απαιτεί βαθιά κατανόηση των φυσικών φαινομένων και αξιοποίηση κάθε μορφής πληροφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου υδροσυστήματος. Συνεπώς, ζητείται περισσότερη κρίση μηχανικού, ώστε να αποφευχθούν παραπλανητικά συμπεράσματα που οφείλονται σε παράγοντες κακής χρήσης των μοντέλων.

PDF Πλήρες κείμενο (473 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.hydrol-earth-syst-sci-discuss.net/6/3669/2009/hessd-6-3669-2009-discussion.html

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. E. Rozos, A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows, Hydrological Sciences Journal, 49 (5), 819–842, doi:10.1623/hysj.49.5.819.55130, 2004.
2. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, On the use and misuse of semi-distributed rainfall-runoff models, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, doi:10.13140/RG.2.2.14351.59044, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.
3. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.
4. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, E. Rozos, M. Kopsiafti, and D. Koutsoyiannis, Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 743–758, doi:10.5194/hess-15-743-2011, 2011.

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα