Δυναμική Hurst-Kolmogorov και αβεβαιότητα

D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics and uncertainty, Workshop on Nonstationarity, Hydrologic Frequency Analysis, and Water Management, Boulder, Colorado, USA, doi:10.13140/RG.2.2.36060.39045, International Center for Integrated Water Resources Management, US Army Corps of Engineers, United States Geological Survey, US Department of the Interior - Bureau of Reclamation, National Oceanic and Atmospheric Administration, US Environmental Protection Agency, Colorado State University, 2010.

[Δυναμική Hurst-Kolmogorov και αβεβαιότητα]

[doc_id=944]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://www.cwi.colostate.edu/NonStationarityWorkshop/index.shtml

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Σχετικό ιστολόγιο: Land and Water USA.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Stochastic similarities between the microscale of turbulence and hydrometeorological processes, Hydrological Sciences Journal, 61 (9), 1623–1640, doi:10.1080/02626667.2015.1085988, 2016.