Δυναμική Hurst-Kolmogorov σε ανακατασκευασμένα παλαιοκλιματικά δεδομένα

Y. Markonis, and D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics in paleoclimate reconstructions, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-14816, doi:10.13140/RG.2.2.36555.18724, European Geosciences Union, 2010.

[Δυναμική Hurst-Kolmogorov σε ανακατασκευασμένα παλαιοκλιματικά δεδομένα]

[doc_id=980]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36555.18724