Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου – δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

1 έγγραφο.

Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια με αξιολόγηση περίληψης

  1. A. Varveris, P. Panagopoulos, K. Triantafillou, A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows of Acheloos Delta, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12046, doi:10.13140/RG.2.2.14849.66404, European Geosciences Union, 2010.

    [Εκτίμηση περιβαλλοντικών παροχών στο Δέλτα του Αχελώου]

    [doc_id=963]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο