Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Εκθέσεις ερευνητικών έργων

  1. H. S. Wheater, V. S. Isham, C. Onof, R. E. Chandler, P. J. Northrop, P. Guiblin, S. M. Bate, D. R. Cox, and D. Koutsoyiannis, Generation of spatially consistent rainfall data, Technical Report 204, Generation of spatially consistent rainfall data, Ανάδοχος: Imperial College, London, 170 pages, doi:10.13140/RG.2.1.3791.1286, University College London, London, 2000.

    [Παραγωγή χωρικά συνεπών συνθετικών δεδομένων βροχής]

    [doc_id=114]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο