Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προκαταρκτική μελέτη – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Εκθέσεις τεχνολογικών μελετών

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προκαταρκτική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Σητεία, Κρήτη, Απρίλιος 1980.

    [doc_id=372]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες