Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας – καταχωρημένα τεύχη

5 έγγραφα.

Εκθέσεις ερευνητικών έργων

 1. Α. Ανδρεαδάκης, και κ.ά., Ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παράρτημα 2, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.

  [doc_id=573]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και κ.ά., Παράρτημα 1: Υπολογισμοί βασικών μεγεθών, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παράρτημα 1, 58 pages, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.

  [doc_id=572]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, και ΚΕΠΕ, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 549 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.

  [doc_id=571]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. ΚΕΠΕ, Κοινωνικοοικονομική ταυτότητα των υδατικών διαμερισμάτων, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παράρτημα 4, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

  [doc_id=575]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. ΙΓΜΕ, Εκτίμηση υπόγειου υδατικού δυναμικού, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παράρτημα 3, 327 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

  [doc_id=574]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο