«Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ολικού βελτίστου σε προβλήματα υδατικών πόρων» και «Παράλληλοι μιμητικοί αλγόριθμοι – Παράλληλοι εξελικτικοί αλγόριθμοι και άλλες τεχνικές»: Συγκριτική παρουσίαση

Α. Ευστρατιάδης, «Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ολικού βελτίστου σε προβλήματα υδατικών πόρων» και «Παράλληλοι μιμητικοί αλγόριθμοι – Παράλληλοι εξελικτικοί αλγόριθμοι και άλλες τεχνικές»: Συγκριτική παρουσίαση, Σεπτέμβριος 2012.

[doc_id=1286]

[Ελληνικά]

Πραγματοποιείται συγκριτική παρουσίαση δύο επιστημονικών κειμένων: (1) της διδακτορικής διατριβής που εκπονήθηκε το 2005 από τον Ιάσονα Διγαλάκη, στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με επιβλέποντα του Καθηγητή Κ. Μαργαρίτη, και (2) της μεταπτυχιακής εργασίας του Ανδρέα Ευστρατιάδη, που εκπονήθηκε το 2001. Μεγάλο μέρος των δύο εργασιών είναι όμοια λέξη προς λέξη. Αντίστοιχες ομοιότητες υπάρχουν μεταξύ της διατριβής (1) και άλλων εργασιών, χωρίς να υπάρχει στη διατριβή (1) αναφορά στις άλλες εργασίες.

PDF Πλήρες κείμενο (2506 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σημείωση:

Το κείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://itia.ntua.gr/el/docinfo/446/

Κατηγορίες: Κείμενα με ομοιότητες