Σημειώσεις υδρομετεωρολογίας: Απλές φυσικές αρχές για σύνθετα συστήματα

D. Koutsoyiannis, Lecture Notes on Hydrometeorology: Simple physical principles for complex systems, 19 pages, doi:10.13140/RG.2.2.36122.64967, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2011.

[Σημειώσεις υδρομετεωρολογίας: Απλές φυσικές αρχές για σύνθετα συστήματα]

[doc_id=1166]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1133 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36122.64967

Σχετικές εργασίες:

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Υδρομετεωρολογία, Βιβλιογραφία μαθήματος: Στοχαστικές μέθοδοι