Σημειώσεις υδρομετεωρολογίας: Πιθανοτικά θεμελιωμένη εισαγωγή στην ατμοσφαιρική θερμοδυναμική

D. Koutsoyiannis, Lecture Notes on Hydrometeorology: A probability-based introduction to atmospheric thermodynamics, 45 pages, doi:10.13140/RG.2.2.22700.87686, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2011.

[Σημειώσεις υδρομετεωρολογίας: Πιθανοτικά θεμελιωμένη εισαγωγή στην ατμοσφαιρική θερμοδυναμική]

[doc_id=1167]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1207 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22700.87686

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: simple theory reconciled with practice, European Journal of Physics, 33 (2), 295–305, doi:10.1088/0143-0807/33/2/295, 2012.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Υδρομετεωρολογία, Εντροπία