Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων Αρχαίων Υδραυλικών Έργων

Ε. Γρίβα, Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων Αρχαίων Υδραυλικών Έργων, MSc thesis, 102 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 2008.

[doc_id=1168]

[Ελληνικά]

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η «Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων Αρχαίων Υδραυλικών Έργων». Η πρόσβαση στην βάση δεδομένων είναι ελεύθερη μέσω του παρακάτω συνδέσμου, http://www.itia.ntua.gr/ahw/works/. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται εβδομήντα (70) αρχαία υδραυλικά έργα, κυρίως από το Ελληνικό χώρο, αλλά και την Κύπρο, την Έφεσο, την Μίλητο και την Μικρά Ασία. Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν τα αρχαία υδραυλικά έργα. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων. Οι κατηγορίες των έργων είναι υδραγωγεία, δεξαμενές, πηγάδια, σιντριβάνια - πίδακες, κρήνες, τουαλέτες, θέρμες, λουτρά, λουτήρες, μπανιέρες, σιφώνια, σήραγγες, συστήματα κατανομής νερού, νυμφαία, δεξαμενές ιζηματαπόθεσης, φράγματα, διοχετεύσεις χειμάρρων, αποχετευτικά συστήματα, αποστραγγιστικά έργα, αρδευτικά έργα, διώρυγες, διευθετήσεις κοίτης, εγκαταστάσεις υγιεινής και ομβροδέκτες. Τα έργα αυτά τοποθετούνται χρονικά από την Μινωική - Κυκλαδική εποχή (3500 - 1200 π.Χ), την Μυκηναϊκή (1600- 1100 π.Χ), την Αρχαϊκή (~800 - 500 π.Χ), την Κλασσική (500 - 336 π.Χ), την Ελληνιστική (323 - 146 π.Χ) έως και την Ρωμαϊκή εποχή (146π.Χ - 323μ.Χ). Τα έργα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως, για παροχή πόσιμου νερού, για αρδευτικές ανάγκες, για αποχέτευση, για αποφυγή πλημμυρών και για υγιεινή σώματος.

PDF Πλήρες κείμενο (5812 KB)