Αισθητική των ανεμογεννητριών

Ε. Μαντά, Αισθητική των ανεμογεννητριών, Διπλωματική εργασία, 117 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2021.

[doc_id=2096]

[Ελληνικά]

Η αισθητική του τοπίου είναι ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχουν ασχοληθεί οι αρμόδιοι φορείς κατά την εκπόνηση μελετών για εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η ανάγκη ευαισθητοποίησης των φορέων αυτών αναφορικά με τις αισθητικές επιπτώσεις των ανεμογεννητριών στο φυσικό τοπίο και προτείνονται οι ανάλογες λύσεις. Αρχικά, αναλύεται η έννοια της αισθητικής, τόσο φιλοσοφικά όσο και στα τεχνικά έργα, και παρουσιάζονται ιστορικά, τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα αιολικά έργα σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Στη συνέχεια, γίνεται η αισθητική αξιολόγηση για το αιολικό έργο που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση Πράσσα της Τήνου. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο, μέσω αντικειμενικών και υποκειμενικών μεθόδων, και στη συνέχεια πραγματοποιείται στοχαστική ανάλυση με χρήση κλιμακογράμματος (2D-C). Τέλος, παρουσιάζονται προτεινόμενες λύσεις τόσο για τον αισθητικό σχεδιασμό των ανεμογεννητριών όσο και για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων με στόχο τη μικρότερη δυνατή οπτική όχληση.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικές εργασίες: