Στοχαστική διερεύνηση υδρολογικών ακροτάτων: επίδραση της χρονικής μεταβλητότητας και εξάρτησης

T. Iliopoulou, Stochastic investigation of hydrological extremes: influence of temporal variability and dependence, PhD thesis, 237 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Οκτώβριος 2020.

[Στοχαστική διερεύνηση υδρολογικών ακροτάτων: επίδραση της χρονικής μεταβλητότητας και εξάρτησης]

[doc_id=2106]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (15995 KB)