Υδρολογική διερεύνηση - Προσάρτημα

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Υδρολογική διερεύνηση - Προσάρτημα, Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Υδροηλεκτρική, ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, Γ. Καραβοκύρης, Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, 82 pages, Αθήνα, 1991.

[doc_id=219]

[Ελληνικά]

Αναλυτικά αποτελέσματα των προγραμμάτων προσομοίωσης του συστήματος ταμιευτήρων Μόρνου-Ευήνου για προσομοίωση με βάση τα ιστορικά υδρολογικά δεδομένα της περιόδου 1979-80 έως 1989-90.

PDF Πλήρες κείμενο (3463 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος