Βέλτιστη λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου εκτροπής με δύο υδροστροβίλους

V.-E. K. Sarantopoulou, G. J. Tsekouras, A. D. Salis, D. E. Papantonis, V. Riziotis, G. Caralis, K.-K. Drakaki, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, and K. X. Soulis, Optimal operation of a run-of-river small hydropower plant with two hydro-turbines, 2022 7th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry (MCSI), Marathon Beach, Athens, 80–88, doi:10.1109/MCSI55933.2022.00020, 2022.

[Βέλτιστη λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου εκτροπής με δύο υδροστροβίλους]

[doc_id=2228]

[Αγγλικά]

Η λειτουργία ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού με δύο υδροστροβίλους διαφορετικού τύπου, διαφορετικής ισχύος γίνεται συνήθως με μία ιεραρχική μέθοδο, η οποία δεν είναι αναγκαία και η πιο αποδοτική. Εναλλακτικά έχουν προταθεί και άλλοι συνεργατικοί μέθοδοι που βελτιώνουν την αποδιδόμενη ενέργεια. Στο παρόν άρθρο γίνεται η συστηματικοποίηση της λειτουργίας των δύο στροβίλων με εξέταση όλων των πιθανών συνδυασμών λειτουργίας των στροβίλων ανάλογα με το επίπεδο παροχής, την κατανομή της παροχής στην περίπτωση λειτουργίας και των δύο υδροστροβίλων κατά το βέλτιστο ενεργειακό τρόπο στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου πίνακα αναφοράς τρόπου λειτουργίας. Η υλοποίηση της μεθόδου επιτυγχάνεται εύκολα με τη χρήση καμπύλης απόδοσης-παροχής δευτεροβάθμιας εξίσωσης. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η απόδοση ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού δύο υδροστροβίλων. Για τρία σενάρια που εξετάστηκαν διαπιστώθηκε ότι η προτεινόμενη μέθοδος βελτιώνει ή διατηρεί σταθερή την παραγόμενη ισχύ από την πλευρά του υδροηλεκτρικού σταθμού σε σχέση με τις δύο προϋπάρχουσες μεθόδους, ειδικά στην περίπτωση χρήσης δύο όμοιων υδροστροβίλων.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: https://ieeexplore.ieee.org/document/10066102

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. G.-K. Sakki, I. Tsoukalas, and A. Efstratiadis, A reverse engineering approach across small hydropower plants: a hidden treasure of hydrological data?, Hydrological Sciences Journal, 67 (1), 94–106, doi:10.1080/02626667.2021.2000992, 2022.
2. K.-K. Drakaki, G.-K. Sakki, I. Tsoukalas, P. Kossieris, and A. Efstratiadis, Day-ahead energy production in small hydropower plants: uncertainty-aware forecasts through effective coupling of knowledge and data, Advances in Geosciences, 56, 155–162, doi:10.5194/adgeo-56-155-2022, 2022.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Moschoudis, A. P., G. J. Tsekouras, F. D. Kanellos, and A. G. Kladas, Generator and transformer efficiency study for the design of a run-of-river small hydropower plant with one hydro-turbine, 2022 7th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry (MCSI), Athens, Greece, 71-79, doi:10.1109/MCSI55933.2022.00019, 2022.

Κατηγορίες: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Νερό και ενέργεια