Αγροτικά υδραυλικά έργα στην Αρχαία Ελλάδα

D. Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, Agricultural hydraulic works in ancient Greece, Encyclopedia of Water Science, Second Edition, edited by S. W. Trimble, 24–27, doi:10.13140/RG.2.1.2582.8084, CRC Press, 2007.

[Αγροτικά υδραυλικά έργα στην Αρχαία Ελλάδα]

[doc_id=604]

[Αγγλικά]

Η αγροτική ανάπτυξη προϋποθέτει υδραυλικά έργα, όπως αντιπλημμυρικά, εγγειοβελτιωτικά και στραγγιστικά. Επιπλέον, στο μεσογειακό κλίμα, η άρδευση των καλλιεργειών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής και παράλληλα η κατασκευή έργων ταμίευσης είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί η ανεπάρκεια των υδατικών πόρων στη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. Στη σύγχρονη Ελλάδα η άρδευση αντιστοιχεί στο 85% των χρήσεων νερού και για να παρασχεθεί αυτή η ποσότητα έχουν κατασκευαστεί διάφορα μεγάλα υδραυλικά έργα. Παρομοίως, στους αρχαίους χρόνους οι έλληνες έπρεπε να αναπτύξουν τεχνολογικά μέσα για να συλλάβουν, να ταμιεύσουν και να μεταφέρουν νερό και ταυτόχρονα να κάνουν παραγωγικές τις αγροτικές εκτάσεις και να τις προστατεύσουν από τις πλημμύρες. Η αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα, που έχει την αφετηρία της στους Μινωικούς και Μυκηναϊκούς χρόνους, ήταν υπεύθυνη για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών και την οικονομική πρόοδο που επέτρεψε τη δημιουργία του κλασικού ελληνικού πολιτισμού. Στο άρθρο συζητούνται διάφορα παραδείγματα αρχαίων αγροτικών υδραυλικών έργων, που εκτείνονται χρονικά από τη Μυκηναϊκή μέχρι την Ελληνιστική περίοδο.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2582.8084

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. N. Angelakis, D. Koutsoyiannis, and G. Tchobanoglous, Urban wastewater and stormwater technologies in ancient Greece, Water Research, 39 (1), 210–220, doi:10.1016/j.watres.2004.08.033, 2005.
2. D. Koutsoyiannis, N. Zarkadoulas, A. N. Angelakis, and G. Tchobanoglous, Urban water management in Ancient Greece: Legacies and lessons, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 134 (1), 45–54, doi:10.1061/(ASCE)0733-9496(2008)134:1(45), 2008.
3. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, N. Zarkadoulas, and Y. Markonis, Floods in Greece, Changes of Flood Risk in Europe, edited by Z. W. Kundzewicz, Chapter 12, 238–256, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2012.
4. D. Koutsoyiannis, and A. Patrikiou, Water control in Ancient Greek cities, A History of Water: Water and Urbanization, edited by T. Tvedt and T. Oestigaard, 130–148, I.B. Tauris, London, 2014.
5. N. Mamassis, S. Moustakas, and N. Zarkadoulas, Representing the operation of ancient reclamation works at Lake Copais in Greece, Water History, doi:10.1007/s12685-015-0126-x, 2015.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Karamanos, A., and S. Aggelides, Participatory water management and cultural heritage in Greece, Participatory Water Saving Management and Water Cultural Heritage, Proc. 1st WASAMED Workshop, Series B, no 48, 133-141, 2004.
2. Hoys, A.M.V., The importance of water in the ancient civilizations: Greece, Tecnologia del Agua, 26(276), 92-106, 2006.
3. #Tzanakakis, V.E., N.V., Paranychianakis and A.N. Angelakis, Evolution of land treatment practice for the management of wastes, Proc. 1st IWA International Symposium on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, 71-79, 2006.
4. Tzanakakis, V.E., N.V. Paranychianakis and A.N. Angelakis, Soil as a wastewater treatment system: historical development, Water Science and Technology: Water Supply, 7(1), 67-75, 2007.
5. #Sauvé, J.-M., Éditorial, L’eau et son droi, Conseil d'État, France, 2010.
6. #Voudouris, K., Diachronic evolution of water supply in the Eastern Mediterranean, Ch. 4 in Evolution of Water Supply Through the Millennia (A. N. Angelakis, L. W. Mays, D. Koutsoyiannis and N. Mamassis, eds.), 77-89, IWA Publishing, London, 2012.
7. #Angelakis, A. N., E. G. Dialynas and V. Despotakis, Evolution of water supply technologies through the centuries in Crete, Greece, Ch. 9 in Evolution of Water Supply Through the Millennia (A. N. Angelakis, L. W. Mays, D. Koutsoyiannis and N. Mamassis, eds.), 227-258, IWA Publishing, London, 2012.
8. #Mithen, S., Thirst for Water and Power in the Ancient World, 384 pp., Harvard University Press, 2012.
9. Voudouris, K. S., Y. Christodoulakos, F. Steiakakis and A. N. Angelakis, Hydrogeological characteristics of Hellenic aqueducts-like Qanats, Water, 5, 1326-1345, 2013.
10. #Angelakis, A. Ν., Evolution of Fountains through the Centuries in Crete, Hellas, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture (ed. by I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis), Patras, Greece, 591-604, International Water Association & Hellenic Open University, 2014.

Κατηγορίες: Αρχαία επιστήμη και τεχνολογία