Αναπαράστασή της λειτουργίας των αρχαίων έργων αποστάγγισης της λίμνης Κωπαϊδας στην Ελλάδα

N. Mamassis, S. Moustakas, and N. Zarkadoulas, Representing the operation of ancient reclamation works at Lake Copais in Greece, Water History, doi:10.1007/s12685-015-0126-x, 2015.

[Αναπαράστασή της λειτουργίας των αρχαίων έργων αποστάγγισης της λίμνης Κωπαϊδας στην Ελλάδα]

[doc_id=1539]

[Αγγλικά]

Water has been playing a vital role in Greeks’ life during their long history. Ancient Greek societies were very active towards water management, having presented an impressive variety of hydraulic works. The main purpose of this paper is to represent the operation of one of the most ancients and extended hydraulic works. The drainage project of Lake Copais (is located in Central Greece) was developed and operated by Minyans, a powerful Mycenaean race. Minyans, partially diverted two large rivers which fed the lake. The water was conveyed towards labyrinthine natural sinkholes, which were formed in limestone terrain. Through sinkholes the water slowly discharged to the sea. This impressive ancient water management system of Copais has gained the attention of many scientists and has been extensively studied by archaeologists and engineers. Still important questions exist about the way that the hydrosystem worked. Trying to provide some reliable answers, we have attempted to study the Minyans’ interventions to hydrosystem, from a hydraulics engineers’ perspective. All the available archeological, hydrological and geological information of the area was used, to evaluate the operation of the hydrosystem. The main elements of the hydrosystem, are presented here and their purpose is examined. For this, (i) a water balance model was developed and (ii) the hydrosystem was simulated using synthetic time series of the hydrological processes. Several operational cases were examined in order to define critical parameters of the system, such as the Copais’ water level variation and the water accumulation at the sinkholes’ area. The analysis reveals some significant factors, which were combined with the archaeological findings, to lead us to some interesting conclusions for hydrosystem’s performance.

PDF Πλήρες κείμενο (1516 KB)

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Δ. Κουτσογιάννης, και Κ. Ταρλά, Εκτιμήσεις στερεοαπορροής στην Ελλάδα, Τεχνικά Χρονικά, A-7 (3), 127–154, 1987.
2. Α. Ευστρατιάδης, Ι. Ναλμπάντης, και Ε. Ρόζος, Μοντέλο προσομοίωσης του υδρολογικού κύκλου στη λεκάνη Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 21, 196 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
3. D. Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, Agricultural hydraulic works in ancient Greece, Encyclopedia of Water Science, Second Edition, edited by S. W. Trimble, 24–27, doi:10.13140/RG.2.1.2582.8084, CRC Press, 2007.
4. N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and S.M. Papalexiou, Climate, water and health in ancient Greece, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 12006, doi:10.13140/RG.2.2.31757.95207, European Geosciences Union, 2008.
5. E. Kountouri, N. Petrochilos, N. Liaros, V. Oikonomou, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, N. Zarkadoulas, A. Vött, H. Hadler, P. Henning, and T. Willershäuser, The Mycenaean drainage works of north Kopais, Greece: a new project incorporating surface surveys, geophysical research and excavation, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (3), 710–718, doi:10.2166/ws.2013.110, 2013.
6. A. N. Angelakis, N. Mamassis, E. Dialynas, and P. Defteraios, Urban Water Supply, Wastewater, and Stormwater Considerations in Ancient Hellas: Lessons Learned, Environment and Natural Resources Research, 4 (3), doi:10.5539/enrr.v4n3p95, Οκτώβριος 2014.

Κατηγορίες: Αρχαία επιστήμη και τεχνολογία