Υδρολογικαί παρατηρήσεις

Κ. Αντωνόπουλος, και Δ. Στυλιανόπουλος, Υδρολογικαί παρατηρήσεις, 557 pages, Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Αθήνα, 1946.

[doc_id=629]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (125115 KB)

Κατηγορίες: Ιστορικού ενδιαφέροντος