Τυχαίος περίπατος στο νερό

D. Koutsoyiannis, A random walk on water (Henry Darcy Medal Lecture), European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 14033, doi:10.13140/RG.2.1.2139.4800, European Geosciences Union, 2009.

[Τυχαίος περίπατος στο νερό]

[doc_id=896]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2139.4800

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Το Μετάλλιο Henry Darcy απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών (European Geosciences Union) σε επιστήμονες για αναγνώριση της σημαντικής συμβολής τους στην έρευνα, την τεχνολογία και τη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Πρόγραμμα Συνεδρίου EGU: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2009/oral_programme/1530

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Reichl, J. P. C., A. W. Western, N. R. McIntyre, and F. H. S. Chiew, Optimization of a similarity measure for estimating ungauged streamflow, Water Resources Research, 45, Art. No. W10423, doi:10.1029/2008WR007248, 2009.

Κατηγορίες: Κλίμα και στοχαστική, Στοχαστική, Αβεβαιότητα