Στοχαστική προσομοίωση της χωρικής δομής της βροχής

Α. Πασχάλης, Στοχαστική προσομοίωση της χωρικής δομής της βροχής, Διπλωματική εργασία, Αθήνα, 107 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2009.

[doc_id=921]

[Ελληνικά]

Κατά την εκτίμηση του κινδύνου από πλημμυρικά γεγονότα εγείρεται η ανάγκη διερεύνησης της χωρικής μορφής της βροχής που είναι το γενεσιουργό αίτιο των πλημμυρών. Καθώς η εκτίμηση του κινδύνου αυτού μπορεί να γίνει με στοχαστικές μεθόδους (Monte Carlo) γεννιέται η ανάγκη δημιουργίας συνεπών στοχαστικών μοντέλων που να αναπαράγουν τα στατιστικά χαρακτηριστικά από καταγεγραμμένα δεδομένα. Από καταγραφές, φαίνεται ότι η χωρική κατανομή της βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου βροχής παρουσιάζει συμπεριφορά ομοιοθεσίας (scaling) ή εξάρτηση μακράς κλίμακας ή, ευρύτερα γνωστή και με τον όρο φαινόμενο Hurst. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατάρτιση ενός συνεπούς στοχαστικού μοντέλου το οποίο να μπορεί να αναπαράγει σε ικανοποιητικό βαθμό την συμπεριφορά αυτή όπως καταγράφεται από μετρήσεις πεδίου. Πιο συγκεκριμένα στην διπλωματική αυτή εργασία γίνεται προσπάθεια επέκτασης του υπάρχοντος στοχαστικού μοντέλου SMA (symmetric moving average) από την μία στις δύο διαστάσεις και της χρήσης του στην παραγωγή συνθετικών πεδίων βροχής.

PDF Πλήρες κείμενο (7181 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: