Αντώνης Κουκουβίνος: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
A.Koukouvinos@itia.ntua.gr
+30-2107722846

Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

 1. Consultancy Services for Conceptual Design, Preparation of Bidding Documents, Assistance during the Selection of Contractor & Monitoring/Supervision of Construction, Instalation, Operation & Maintainance for Traffic Control (CTC) for Greater Gaborone City

  [proj_id=193]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Έργα Ορεινής Υδρονομίας Ρεμάτων Ορεινών Λεκανών Απορροής Αλμωπίας

  [proj_id=185]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου

  2014

  [proj_id=196]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μελέτη διαχείρισης Κηφισού

  2009–2010

  [proj_id=157]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων

  2009–2010

  [proj_id=155]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας

  2006

  [proj_id=143]

  Περισσότερες πληροφορίες