Κασταλία

Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης και πρόγνωσης υδρολογικών διεργασιών

[sftr_id=2]

2000–2007

Εκδόσεις:

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

Download (19244 KB)