Υδρογνώμων

Σύστημα βάσης δεδομένων για τη διαχείριση υδρομετεωρολογικών σταθμών και χρονοσειρών

[sftr_id=21]

2000–2007

Σελίδες: https://hydrognomon.openmeteo.org/

Εκδόσεις:

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)