Πόσο ακραίο μπορεί να ενα ακραίο φαινόμενο; Αποτίμηση της "ουράς" της πιθανοτικής κατανομής της ημερήσιας βροχόπτωσης

S.M. Papalexiou, D. Koutsoyiannis, and C. Makropoulos, How extreme is extreme? An assessment of daily rainfall distribution tails, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 851–862, doi:10.5194/hess-17-851-2013, 2013.

[Πόσο ακραίο μπορεί να ενα ακραίο φαινόμενο; Αποτίμηση της "ουράς" της πιθανοτικής κατανομής της ημερήσιας βροχόπτωσης]

[doc_id=1231]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3389 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-17-851-2013

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A probabilistic view of Hershfield's method for estimating probable maximum precipitation, Water Resources Research, 35 (4), 1313–1322, doi:10.1029/1999WR900002, 1999.
2. D. Koutsoyiannis, Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 1, Theoretical investigation, Hydrological Sciences Journal, 49 (4), 575–590, doi:10.1623/hysj.49.4.575.54430, 2004.
3. D. Koutsoyiannis, Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 2, Empirical investigation of long rainfall records, Hydrological Sciences Journal, 49 (4), 591–610, doi:10.1623/hysj.49.4.591.54424, 2004.
4. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Entropy based derivation of probability distributions: A case study to daily rainfall, Advances in Water Resources, 45, 51–57, doi:10.1016/j.advwatres.2011.11.007, 2012.
5. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Battle of extreme value distributions: A global survey on extreme daily rainfall, Water Resources Research, 49 (1), 187–201, doi:10.1029/2012WR012557, 2013.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Battle of extreme value distributions: A global survey on extreme daily rainfall, Water Resources Research, 49 (1), 187–201, doi:10.1029/2012WR012557, 2013.
2. F. Lombardo, E. Volpi, D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Just two moments! A cautionary note against use of high-order moments in multifractal models in hydrology, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 243–255, doi:10.5194/hess-18-243-2014, 2014.
3. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Climacogram versus autocovariance and power spectrum in stochastic modelling for Markovian and Hurst–Kolmogorov processes, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, 29 (6), 1649–1669, doi:10.1007/s00477-015-1023-7, 2015.
4. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Oikonomou, V. Pagana, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping, Journal of Hydrology, 534, 478–492, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.020, 2016.
5. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A global survey on the seasonal variation of the marginal distribution of daily precipitation, Advances in Water Resources, 94, 131–145, doi:10.1016/j.advwatres.2016.05.005, 2016.
6. S.M. Papalexiou, Y. Dialynas, and S. Grimaldi, Hershfield factor revisited: Correcting annual maximum precipitation, Journal of Hydrology, 542, 884–895, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.09.058, 2016.
7. D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Extreme rainfall: Global perspective, Handbook of Applied Hydrology, Second Edition, edited by V.P. Singh, 74.1–74.16, McGraw-Hill, New York, 2017.
8. I. Tsoukalas, C. Makropoulos, and D. Koutsoyiannis, Simulation of stochastic processes exhibiting any-range dependence and arbitrary marginal distributions, Water Resources Research, 54 (11), 9484–9513, doi:10.1029/2017WR022462, 2018.
9. P. Kossieris, and C. Makropoulos, Exploring the statistical and distributional properties of residential water demand at fine time scales, Water, 10 (10), 1481, doi:10.3390/w10101481, 2018.
10. A. Koskinas, A. Tegos, P. Tsira, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, P. Papanicolaou, D. Koutsoyiannis, and Τ. Williamson, Insights into the Oroville Dam 2017 spillway incident, Geosciences, 9 (37), doi:10.3390/geosciences9010037, 2019.
11. F. Lombardo, F. Napolitano, F. Russo, and D. Koutsoyiannis, On the exact distribution of correlated extremes in hydrology, Water Resources Research, 55 (12), 10405–10423, doi:10.1029/2019WR025547, 2019.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Breinl, K., T. Turkington and M. Stowasser, Stochastic generation of multi-site daily precipitation for applications in risk management, Journal of Hydrology, 498, 23-35, 2013.
2. #Adirosi, E., L. Baldini, F. Lombardo, F. Russo and F. Napolitano, Comparison of different fittings of experimental DSD, AIP Conference Proceedings, 1558, 1669-1672, 2013.
3. Hitchens, N. M., H. E. Brooks and R. S. Schumacher, Spatial and temporal characteristics of heavy hourly rainfall in the United States, Mon. Wea. Rev, 141, 4564–4575, 2013.
4. Panagoulia, D., and E. I. Vlahogianni, Non-linear dynamics and recurrence analysis of extreme precipitation for observed and general circulation model generated climates, Hydrological Processes, 28(4), 2281–2292, 2014.
5. Serinaldi, F., and C. G. Kilsby, Simulating daily rainfall fields over large areas for collective risk estimation, Journal of Hydrology, 10.1016/j.jhydrol.2014.02.043, 2014.
6. Serinaldi, F., and C. G. Kilsby, Rainfall extremes: Toward reconciliation after the battle of distributions, Water Resources Research, 50 (1), 336-352, 2014.
7. Breinl, K., T. Turkington and M. Stowasser, Simulating daily precipitation and temperature: a weather generation framework for assessing hydrometeorological hazards, Meteorological Applications, 10.1002/met.1459, 2014.
8. Alghazali, N. O. S., and D. A. H. Alawadi, Fitting statistical distributions of monthly rainfall for some Iraqi stations, Civil and Environmental Research, 6 (6), 40-46, 2014.
9. Neykov, N. M., P. N. Neytchev and W. Zucchini, Stochastic daily precipitation model with a heavy-tailed component, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14 (9), 2321-2335, 2014.
10. Salinas, J. L., A. Castellarin, A. Viglione, S. Kohnová and T. R. Kjeldsen, Regional parent flood frequency distributions in Europe – Part 1: Is the GEV model suitable as a pan-European parent?, Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 4381-4389, 10.5194/hess-18-4381-2014, 2014.
11. #Keighley, T., T. Longden, S. Mathew and S. Trück, Quantifying Catastrophic and Climate Impacted Hazards Based on Local Expert Opinions, FEEM Working Paper No. 093.2014, 2014.
12. Serinaldi, F., and C.G. Kilsby, Stationarity is undead: Uncertainty dominates the distribution of extremes, Advances in Water Resources, 77, 17-36, 2015.
13. Li, Z., Z. Li, W. Zhao and Y. Wang, Probability modeling of precipitation extremes over two river basins in northwest of China, Advances in Meteorology, art. no. 374127, 10.1155/2015/374127, 2015.
14. Adirosi, E., L. Baldini, L. Lombardo, F. Russo, F. Napolitano, E. Volpi and A. Tokay, Comparison of different fittings of drop spectra for rainfall retrievals, Advances in Water Resources, 83, 55-67, 2015.
15. Cavanaugh, N.R., A. Gershunov, A.K. Panorska and T.J. Kozubowski, The probability distribution of intense daily precipitation, Geophysical Research Letters, 42 (5), 1560-1567, 2015.
16. Sherly, M., S. Karmakar, T. Chan and C. Rau, Design rainfall framework using multivariate parametric-nonparametric approach, J. Hydrol. Eng., 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001256, 04015049, 2015.
17. Bellprat, O., F.C. Lott, C. Gulizia, H.R. Parker, L.A. Pampuch, I. Pinto, A. Ciavarella, P.A. Stott, Unusual past dry and wet rainy seasons over Southern Africa and South America from a climate perspective, Weather and Climate Extremes, 9, 36-46, 2015.

Κατηγορίες: Ακραία φαινόμενα