Η διαμάχη για τις κατανομές ακραίων τιμών: Μια παγκόσμια διερεύνηση γαι τις ημερήσιες ακραίες βροχοπτώσεις

S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Battle of extreme value distributions: A global survey on extreme daily rainfall, Water Resources Research, 49 (1), 187–201, doi:10.1029/2012WR012557, 2013.

[Η διαμάχη για τις κατανομές ακραίων τιμών: Μια παγκόσμια διερεύνηση γαι τις ημερήσιες ακραίες βροχοπτώσεις]

[doc_id=1306]

[Αγγλικά]

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1029/2012WR012557

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 1, Theoretical investigation, Hydrological Sciences Journal, 49 (4), 575–590, doi:10.1623/hysj.49.4.575.54430, 2004.
2. D. Koutsoyiannis, Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 2, Empirical investigation of long rainfall records, Hydrological Sciences Journal, 49 (4), 591–610, doi:10.1623/hysj.49.4.591.54424, 2004.
3. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Entropy based derivation of probability distributions: A case study to daily rainfall, Advances in Water Resources, 45, 51–57, doi:10.1016/j.advwatres.2011.11.007, 2012.
4. S.M. Papalexiou, D. Koutsoyiannis, and C. Makropoulos, How extreme is extreme? An assessment of daily rainfall distribution tails, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 851–862, doi:10.5194/hess-17-851-2013, 2013.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. S.M. Papalexiou, D. Koutsoyiannis, and C. Makropoulos, How extreme is extreme? An assessment of daily rainfall distribution tails, Hydrology and Earth System Sciences, 17, 851–862, doi:10.5194/hess-17-851-2013, 2013.
2. A. Efstratiadis, Y. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, A multivariate stochastic model for the generation of synthetic time series at multiple time scales reproducing long-term persistence, Environmental Modelling and Software, 62, 139–152, doi:10.1016/j.envsoft.2014.08.017, 2014.
3. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A global survey on the seasonal variation of the marginal distribution of daily precipitation, Advances in Water Resources, 94, 131–145, doi:10.1016/j.advwatres.2016.05.005, 2016.
4. S.M. Papalexiou, Y. Dialynas, and S. Grimaldi, Hershfield factor revisited: Correcting annual maximum precipitation, Journal of Hydrology, 542, 884–895, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.09.058, 2016.
5. D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Extreme rainfall: Global perspective, Handbook of Applied Hydrology, Second Edition, edited by V.P. Singh, 74.1–74.16, McGraw-Hill, New York, 2017.
6. H. Tyralis, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, P.E. O’Connell, K. Tzouka, and T. Iliopoulou, On the long-range dependence properties of annual precipitation using a global network of instrumental measurements, Advances in Water Resources, 111, 301–318, doi:10.1016/j.advwatres.2017.11.010, 2018.
7. Y. Markonis, Y. Moustakis, C. Nasika, P. Sychova, P. Dimitriadis, M. Hanel, P. Máca, and S.M. Papalexiou, Global estimation of long-term persistence in annual river runoff, Advances in Water Resources, 113, 1–12, doi:10.1016/j.advwatres.2018.01.003, 2018.
8. G. Papaioannou, A. Efstratiadis, L. Vasiliades, A. Loukas, S.M. Papalexiou, A. Koukouvinos, I. Tsoukalas, and P. Kossieris, An operational method for Floods Directive implementation in ungauged urban areas, Hydrology, 5 (2), 24, doi:10.3390/hydrology5020024, 2018.
9. I. Tsoukalas, C. Makropoulos, and D. Koutsoyiannis, Simulation of stochastic processes exhibiting any-range dependence and arbitrary marginal distributions, Water Resources Research, 54 (11), 9484–9513, doi:10.1029/2017WR022462, 2018.
10. T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Characterizing and modeling seasonality in extreme rainfall, Water Resources Research, 54 (9), 6242–6258, doi:10.1029/2018WR023360, 2018.
11. F. Lombardo, F. Napolitano, F. Russo, and D. Koutsoyiannis, On the exact distribution of correlated extremes in hydrology, Water Resources Research, 55 (12), 10405–10423, doi:10.1029/2019WR025547, 2019.
12. G. Papacharalampous, H. Tyralis, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Quantification of predictive uncertainty in hydrological modelling by harnessing the wisdom of the crowd: A large-sample experiment at monthly timescale, Advances in Water Resources, 136, 103470, doi:10.1016/j.advwatres.2019.103470, 2020.
13. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Projecting the future of rainfall extremes: better classic than trendy, Journal of Hydrology, 588, doi:10.1016/j.jhydrol.2020.125005, 2020.
14. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, and P. Papanicolaou, A global-scale investigation of stochastic similarities in marginal distribution and dependence structure of key hydrological-cycle processes, Hydrology, 8 (2), 59, doi:10.3390/hydrology8020059, 2021.
15. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 2, ISBN: 978-618-85370-0-2, 346 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2022.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Cleverly, J., N. Boulain, R. Villalobos-Vega, N. Grant, R. Faux, C. Wood, P. G. Cook, Q. Yu, A. Leigh and D. Eamus, Dynamics of component carbon fluxes in a semi-arid Acacia woodland, central Australia, Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 10.1002/jgrg.20101, 2013.
2. Dyrrdal, A. V., A. Lenkoski, T. L. Thorarinsdottir and F. Stordal, Bayesian hierarchical modeling of extreme hourly precipitation in Norway, Environmetrics , 10.1002/env.2301, 2014.
3. Ahammed, F., G. A. Hewa and J. R. Argue, Variability of annual daily maximum rainfall of Dhaka, Bangladesh, Atmospheric Research, 137, 176-182, 2014.
4. Serinaldi, F., and C. G. Kilsby, Rainfall extremes: Toward reconciliation after the battle of distributions, Water Resources Research, 50 (1), 336-352, 2014.
5. Roth, M., T. A. Buishand, G. Jongbloed, A. M. G. Klein Tank and J. H. van Zanten, Projections of precipitation extremes based on a regional, non-stationary peaks-over-threshold approach: A case study for the Netherlands and north-western Germany, Weather and Climate Extremes, 10.1016/j.wace.2014.01.001, 2014.
6. Kochanek, K., B. Renard, P. Arnaud, Y. Aubert, M. Lang, T. Cipriani and E. Sauquet, A data-based comparison of flood frequency analysis methods used in France, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 295-308, 2014.
7. Bolívar-Cimé, A. M., E. Díaz-Francés and J. Ortega, Optimality of profile likelihood intervals for quantiles of extreme value distributions: applications to environmental disasters, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.897405, 2014.
8. Jagtap, R. S., Effect of record length and recent past events on extreme precipitation analysis, Current Science, 106 (5), 698-707, 2014.
9. Serinaldi, F., and C. G. Kilsby, Simulating daily rainfall fields over large areas for collective risk estimation, Journal of Hydrology, 10.1016/j.jhydrol.2014.02.043, 2014.
10. Naveau, P., A. Toreti, I. Smith and E. Xoplaki, A fast nonparametric spatio‐temporal regression scheme for Generalized Pareto distributed heavy precipitation, Water Resources Research, 10.1002/2014WR015431, 2014.
11. Panthou, G., T. Vischel, T. Lebel, G.Quantin and G. Molinié, Characterizing the space–time structure of rainfall in the Sahel with a view to estimating IDAF curves, Hydrol. Earth Syst. Sci. ,18 (12) 5093-5107, DOI: 10.5194/hess-18-5093-2014, 2014.
12. Dyrrdal, A. V., T. Skaugen, F. Stordal and E. J. Førland, Estimating extreme areal precipitation in Norway from a gridded dataset, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.947289, 2014.
13. Serinaldi, F., A. Bárdossy and C. G. Kilsby, Upper tail dependence in rainfall extremes: would we know it if we saw it?, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 10.1007/s00477-014-0946-8, 2014.
14. Cheng, L., A. AghaKouchak, E. Gilleland and R. W. Katz, Non-stationary extreme value analysis in a changing climate, Climatic Change, 10.1007/s10584-014-1254-5, 2014.
15. Caloiero, T., A.A. Pasqua and O. Petrucci, Damaging hydrogeological events: A procedure for the assessment of severity levels and an application to Calabria (Southern Italy), Water, 6 (12), 3652-3670, 2014.
16. Serinaldi, F., and C.G. Kilsby, Stationarity is undead: Uncertainty dominates the distribution of extremes, Advances in Water Resources, 77, 17-36, 2015.
17. Cannon, A.J., An intercomparison of regional and at-site rainfall extreme value analyses in southern British Columbia, Canada, Canadian Journal of Civil Engineering, 42 (2), 107-119, 2015.
18. Smith, A., C. Sampson and P. Bates, Regional flood frequency analysis at the global scale, Water Resources Research, 51 (1), 539-553, 2015.
19. Marani, M., and M. Ignaccolo, A metastatistical approach to rainfall extremes, Advances in Water Resources, 79, 121-126, 2015.
20. Basso, S., M. Schirmer and G. Botter, On the emergence of heavy-tailed streamflow distributions, Advances in Water Resources, 82, 98-105, 2015.
21. Cavanaugh, N.R., A. Gershunov, A.K. Panorska and T.J. Kozubowski, The probability distribution of intense daily precipitation, Geophysical Research Letters, 42 (5), 1560-1567, 2015.
22. Cheng, L., T.J. Phillips and A. AghaKouchak, Non-stationary return levels of CMIP5 multi-model temperature extremes, Climate Dynamics, 44 (11-12), 2947-2963, 2015.
23. Alam, M.S., and A. Elshorbagy, Quantification of the climate change-induced variations in Intensity–Duration–Frequency curves in the Canadian Prairies, Journal of Hydrology, 527, 990-1005, 2015.
24. Ganora, D. and F. Laio, Hydrological applications of the Burr distribution: practical method for parameter estimation, J. Hydrol. Eng., 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001203, 04015024, 2015.
25. Boers, N., B. Bookhagen, N. Marwan and J. Kurths, Spatiotemporal characteristics and synchronization of extreme rainfall in South America with focus on the Andes Mountain range, Climate Dynamics, 10.1007/s00382-015-2601-6, 2015.
26. Tenório da Costa, K., and W. dos Santos Fernandes, Evaluation of the type of probability distribution of annual maximum daily flows in Brazil [Avaliação do tipo de distribuição de probabilidades das vazões máximas diárias anuais no Brasil], Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 20 (2), 442 – 451, 2015.

Κατηγορίες: Ακραία φαινόμενα, Μοντέλα βροχής