Στάδιο: Ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών αξιολόγησης και επεξεργασίας δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας (Β), Εργασία Β1.2, Β2.2, Β3.2, Β4.2, Β5.2

Ομάδα Υδροσκοπίου-ΥΠΕΧΩΔΕ, Στάδιο: Ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών αξιολόγησης και επεξεργασίας δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας (Β), Εργασία Β1.2, Β2.2, Β3.2, Β4.2, Β5.2, Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 111 pages, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 1993.

[doc_id=341]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (9689 KB)

Σχετικό έργο: Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας