Συνοπτική έκθεση

Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Συνοπτική έκθεση, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 19, 48 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1990.

[doc_id=360]

[Ελληνικά]

Η έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά το σύνολο των εργασιών του ερευνητικού έργου, το οποίο αποσκοπούσε στη εκτίμηση του υδατικού δυναμικού των υδρολογικών λεκανών Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης, και των εναλλακτικών δυνατοτήτων αξιοποίησής του. Περιλαμβάνει: (1) σύντομο ιστορικό, (2) καταγραφή των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού έργου, (3) συνοπτική περιγραφή των μεθοδολογιών και παραδοχών, (4) ανάλυση των υδατικών καταναλώσεων και εκτίμηση της εξέλιξής τους, (5) αποτίμηση της κατάστασης του υδροδοτικού συστήματος και επισήμανση των προβλημάτων του, (6) σύντομη αναφορά των προτεινόμενων εναλλακτικών έργων ενίσχυσης στον Εύηνο και του υδρολογικού σχεδιασμού τους, (7) διερεύνηση των δυνατοτήτων του μελλοντικού υδροδοτικού συστήματος και (8) τελικά συμπεράσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (2886 KB)

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. I. Nalbantis, D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, Modelling the Athens water supply system, Water Resources Management, 6, 57–67, doi:10.1007/BF00872188, 1992.