Η αποχέτευση στο μινωικό πολιτισμό

Α. Ν. Αγγελάκης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αποχέτευση στο μινωικό πολιτισμό, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, 551–556, doi:10.13140/RG.2.1.3270.9367, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 2005.

[doc_id=665]

[Ελληνικά]

Αρχαιολογικές και άλλες μαρτυρίες υποδεικνύουν ότι στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια της μεσο-μινωικής περιόδου, εφαρμόστηκαν προωθημένες υδραυλικές και υγειονομικές τεχνικές στη διαχείριση του νερού των μινωικών οικισμών. Αυτές συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή και χρήση λουτρών και άλλων εγκαταστάσεων υγιεινής, καθώς και συστημάτων αποχέτευσης και διάθεσης των υγρών αποβλήτων και των νερών της βροχής. Η υδραυλική και αρχιτεκτονική λειτουργία των συστημάτων αποχέτευσης στα ανάκτορα και τους οικισμούς θεωρούνται ως ένα από τα πιο αξιόλογα χαρακτηριστικά του μινωικού πολιτισμού. Τα συστήματα αυτά ήταν τόσο προηγμένα ώστε να μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα σύγχρονα συστήματα, που καθιερώθηκαν μόλις στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις.

PDF Πλήρες κείμενο (1084 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3270.9367

Σχετικές εργασίες:

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Panagiotakis, N., Water management in the Pediada region in Central Crete, Greece, through time, Proc. 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, 271-280, 2006.
2. #Antoniou, G. P., G. Lyberatos, E. I. Kanetaki, A. Kaiafa, K. Voudouris and A. N. Angelakis, History of urban wastewater and stormwater sanitation technologies in Hellas, Evolution of Sanitation and Wastewater Technologies through the Centuries, ed. by A.N. Angelakis and J.B. Rose, 99-146, IWA Publishing, London, 2014.