ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Οργάνωση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Δ. Κουτσογιάννης, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Οργάνωση και τεχνικά χαρακτηριστικά, Επιστημονική ημερίδα για την παρουσίαση ερευνητικού έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1994.

[doc_id=99]

[Ελληνικά]

Αρχικά παρουσιάζεται ο σχεδιασμός στον οποίο βασίστηκε η συγκρότηση της πρότασης του ερευνητικού έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, με έμφαση στα βασικά προβλήματα, τις απαιτήσεις και τις βασικές αρχές που υιοθετήθηκαν για το έργο. Στη συνέχεια περιγράφεται η οργάνωση του έργου, τα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν και το τελικό οργανόγραμμα του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ. Κατόπιν, αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι λειτουργικές συνιστώσες και η τοπολογία του δικτύου ευρείας περιοχής του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ. Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης της υδρομετεωρολογικής πληροφορίας, οι κατηγορίες δεδομένων και οι τυπικές μορφές επεξεργασίας τους. Τέλος συνοψίζονται η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου, με έμφαση στην ανάλυση και την ανάπτυξη λογισμικού, καθώς και τα τελικά του προϊόντα, με έμφαση στο λογισμικό που αναπτύχθηκε.

PDF Πλήρες κείμενο (229 KB)

Σχετικές εργασίες: