Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη – καταχωρημένα τεύχη

6 έγγραφα.

Engineering reports

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Συνοπτική έκθεση, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 12, 7 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.

  [doc_id=378]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ε. Καρακωστή, Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 10, 24 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.

  [doc_id=377]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Γουδέλης, Αναλύσεις τιμών, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 6, 59 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.

  [doc_id=376]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Προμετρήσεις, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 5, 148 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.

  [doc_id=375]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ε. Καρακωστή, Στατικοί υπολογισμοί αποχετευτικών έργων, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 3, 62 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.

  [doc_id=374]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.

  [doc_id=373]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες