ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Δ. Κουτσογιάννης, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Διημερίδα της ΓΓΕΤ για το πρόγραμμα STRIDE HELLAS, Αθήνα, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 1994.

[doc_id=101]

[Ελληνικά]

Περιγράφονται οι στόχοι και η οργάνωση του ερευνητικού έργου. Αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι λειτουργικές συνιστώσες και η τοπολογία του δικτύου ευρείας περιοχής του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ. Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης της υδρομετεωρολογικής πληροφορίας, οι κατηγορίες δεδομένων και οι τυπικές μορφές επεξεργασίας τους. Τέλος, συνοψίζονται η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου, με έμφαση στην ανάλυση και την ανάπτυξη λογισμικού, τα τελικά του προϊόντα, με έμφαση στο λογισμικό που αναπτύχθηκε, καθώς και στις καινοτομίες του έργου με αναφορά τόσο τον ελληνικό, όσο και το διεθνή χώρο.

PDF Πλήρες κείμενο (271 KB)

Σχετικές εργασίες: